náměstí Krále Jiřího 100
679 72 Kunštát
Telefon:
+420 736 529 266
E-mail:
panstak@panstak.cz
Facebook:
facebook.com/panstak
Otevírací doba:
Pondělí:zavřeno
Úterý:11:00 - 17:00
Středa:11:00 - 17:00
Čtvrtek:11:00 - 17:00
Pátek:11:00 - 22:00
Sobota:11:00 - 22:00
Neděle:10:00 - 17:00
-->
Hostinec Panský dům
Historie

Roku 1610 nákladem zámeckého pána Štěpána Schmidta z Freihoffenu byl postaven přízemní šenk na kunštátském náměstí. V předchozím století vybudoval Jan Černický z Kácova panský pivovar a šlo tedy o to, aby uvařené pivo mělo své odbytiště.

Mezi postaveným domem a domem sousedním zůstala ulička, ve které kramáři prodávali ryby, zeleninu apod. Roku 1616 byl dům o jedno patro zvýšen a později ještě rozšířen o uvedenou uličku a to zřízením tzv. pánského kasina. V prvním patře byla dle všeho jedna větší místnost a taneční síň.

Roku 1720 bylo patro přestavěno a byl zde zřízen tzv. byt výčepního, místnost pro přenocování hostů atd. Až do roku 1820 byl zmíněný hostinec panským majetkem (odtud je také název Panský dům).

Panský dům (19. století - současnost)

V té době daroval Josef Honrichs (zámecký pán) Panský dům svému služebníkovi Dufkovi za to, že pojal za manželku zámeckou kuchařku, prý tajnou milenku zámeckého pána. Tři generace Dufků byly potom držiteli Panského domu. Měli také na starosti místní poštovnu, která byla v prvním patře Panského domu. Člen rodiny Dufků, František, byl v letech 1850 – 1863 kunštátským starostou. Poštovní úřad později přešel do správy vdově Marie Firlingové, rozené Dufkové a byl z Panského domu přemístěn jinam.

V době rakousko-pruské vojny v roce 1866 měli pruští vojáci v poschodích Panského domu svoji kancelář. Vedl ji poručík Hindenburg, údajně pozdější německý maršál a prezident německé republiky až do nástupu Hitlera v roce 1933.

Za velkých manévrů rakouské armády na Vysočině v roce 1909 přespal na Panském domě člen habsburské dynastie arcivévoda Eugen. V minulém století se bravurním kouskem vyznamenal na Panském domě jeden jezdecký důstojník. Ucházel se o Marii, dceru Františka Dufka, a na koni vyjel po schodišti až ke dveřím bytu Dufkových a pro Marii odevzdal nádhernou kytici.

V roce 1855 prodal František Dufek, člen třetí generace Dufků na Panském domě, objekt Janu Procházkovi a odstěhoval se do Brna. Tam převzal známou restauraci "U Tří kohoutů" (na dnešní Masarykově třídě). Jeho dcera byla v jedné soutěži zvolena královnou krásy a syn Osvald vynikl jako zpěvák ve Vídni.

S rodinou Procházkových přichází na Panský dům uvědomělý národní duch. Německo-český nápis na budově byl odstraněn a pořízen nový, jen český nápis. Když to panští a soudní úředníci (většinou Němci) Janu Procházkovi vytýkali, odpověděl jim klidně: "Kunštát je ryze česká obec". Pomstili se mu tím, že kasino nechali zřídit v hostinci U Jarošů a Panský dům ignorovali.

Jan Procházka mladší společně s lékařem dr. Fukou propagovali zřízení tělocvičné jednoty Sokol v Kunštátě, která pak byla v roce 1898 skutečně založena. Pro cvičení uvolnil Jan Procházka v prvním patře Panského domu místnost.

hostinec

Vzpomeňme ještě, že v době protireformace byla na Panském domě zpívána píseň, která protireformaci zesměšňovala. Krajský soud a vídeňské úřady tuto provokaci vyšetřovaly.

Rodina Procházkova se později věnovala řeznictví a hostinec pronajímala. Na rozmezí století byli na Panském domě hostinskými oblíbení Šlingr, Sperát, Frohlich a jiní. Posledním majitelem domu byl Jan Šafář (dědeček nynější majitelky) a po něm se Panský Dům stal majetkem SD Jednota Boskovice.

Hostinec byl navrácen po roce 1991 a doufejme, že dům s tak bohatou historií bude v současnosti i v budoucnosti dobře sloužit svým zákazníkům.

Hostinec Panský dům


Hostinec Pánský dům